VELKOMMEN TIL INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDERS HJEMMESIDE TIL REGISTRERING AF DISKRIMINATION OG HADFORBRYDELSER 

På denne side kan du anonymt registrere din oplevelse af forskelsbehandling på grund af:

 • Køn
 • Race
 • Hudfarve
 • Etnicitet
 • Religion eller tro
 • Politisk anskuelse
 • Alder
 • Handicap
 • National oprindelse
 • Social status
 • Kønsidentitet
 • Seksuel orientering

Når du registrerer din oplevelse på denne hjemmeside, er du med til at sætte fokus på omfanget af oplevet diskrimination i Danmark.

Det, du skriver her, går ikke videre til politiet. Din registrering vil blive brugt i statistisk øjemed og alle besvarelser er anonyme. Vil du anmelde episoden, skal du kontakte politiet direkte eller få hjælp til at klage hos Ligebehandlingsnævnet eller i Institut for Menneskerettigheders Ligebehandlingsrådgivning.

Institut for Menneskerettigheder ønsker at afdække omfanget af den oplevede diskrimination. Derfor bliver der i spørgeskemaet også spurgt til forhold, som ikke er med i gældende lovgivning.

 

Registrer diskrimination!