HVAD ER DISKRIMINATION?

Forbuddet mod diskrimination er en grundlæggende menneskeret. Diskrimination er en usaglig forskelsbehandling, som medfører, at en person får en ringere behandling end andre på baggrund af køn, race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse mm. Bliver man udsat for diskrimination, betyder det, at man ikke kan deltage på lige vilkår med andre, eller ikke har de samme muligheder som alle andre i samfundet, fx i skolen eller på arbejdspladsen.

Man kan føle, at man har været eller bliver udsat for diskrimination, uden at det imidlertid kan kategoriseres som diskrimination i lovens forstand. Det gør ikke oplevelsen mindre alvorlig, men betyder at den skal adresseres på en anden måde.

Der findes fire diskriminationsformer; direkte diskrimination, indirekte diskrimination, chikane og sexchikane, og instruktion. Du kan læse meget mere om de forskellige diskriminationsformer i IMRs klagevejledning.

Hadforbrydelser er kriminelle handlinger, der har baggrund i fordomme og had relateret til offerets race, etnicitet, tro, seksuelle orientering eller lignende.

Hadefuld tale er truende, forhånende og nedværdigende udtalelser og propaganda mod en gruppe personer på grund af race, hudfarve, national eller etnisk oprindelse, tro eller seksuel orientering.

 

Registrer diskrimination!