Hvis du vil vide mere

Har du spørgsmål til diskriminationsområdet, er du velkommen til at kontakte Institut for Menneskerettigheders Ligebehandlingsrådgivning.

Institut for Menneskerettigheder
Wildersplads 8K
1401 København K
Telefon: 32 69 86 66

Der er åbent for rådgivning tirsdag og torsdag kl. 10 – 15.

Du kan læse mere om Institut for Menneskerettigheder og Ligebehandlingsrådgivningen på www.menneskeret.dk.

Bor du i Københavns Kommune, kan du ringe til Borgerrådgiverens diskriminationshotline på 80 30 20 20. Her kan du få rådgivning og vejledning samt oplysninger om rettigheder og klagemuligheder. 
Læs mere på www.kk.dk/diskrimination

Ligebehandlingsnævnet er et samlet nævn for behandling af klager over forskelsbehandling, som er dækket af lovgivningen. Alle kan klage til nævnet. Men hvis du er medlem af en fagforening, kan der gælde særlige forhold.

Klager over forskelsbehandling inden for arbejdsmarkedet 

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling inden for arbejdsmarkedet på grund af køn, race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse. 

Klager over forskelsbehandling uden for arbejdsmarkedet 
Nævnet behandler også klager over forskelsbehandling på grund af race, etnisk oprindelse og køn uden for arbejdsmarkedet. 

Sagen afgøres på skriftligt grundlag 
Ligebehandlingsnævnet træffer afgørelse ud fra de skriftlige oplysninger som klager og indklagede og sekretariatet er fremkommet med.

Læs mere om Ligebehandlingsnævnet på www.ligebehandlingsnaevnet.dk

 

Registrer diskrimination!