Om IMR

Institut for Menneskerettigheder (IMR) er Danmarks nationale menneskerettighedsinstitution. Instituttet beskæftiger sig med forskning, udredning og analyser af områder i relation til menneskerettigheder og ligebehandling, afholder seminarer, kurser og konferencer samt yder oplysning og rådgivning om implementering af menneskerettigheder og ligebehandling i Danmark. Herudover foretager vi rapportering til internationale organer vedr. den menneskeretlige situation i Danmark.

IMR har et særligt mandat til at overvåge menneskerettigheder i Danmark indenfor handicapområdet samt fremme ligebehandling og bekæmpe diskrimination på grund af race/etnicitet og køn. 

Læs mere på IMR’s egen hjemmeside www.menneskeret.dk 

 

Registrer diskrimination!