Ku soo dhawow bogga internetka ee Machadka Xuuquuqaha Dadka si aad u diiwaangeliso takooridda 

Boggan waxa aad qarsoodi ahaan ka diiwaangelin kartaa waayoaragnimadaada takooridda loo sibirsaaaro mid ama kuwo badan oo ka mid ah arimahan hoos ku xusan:

 • Jinsi
 • Sinji
 • Midab
 • Qolo
 • Diin ama caqiido
 • Aragti siyaasadeed
 • Dareengalmeed
 • Da´
 • Naafo
 • Jinsiyaddii hore
 • Kaalinbulsheedda qofka
 • Baadisoocda jinsi

Waa arrin muhiim ah, in hore loo qaado xaqsoorka iyo la dagaalanka takooridda oo halkan laga helo wararka ku saabsan, si ay u suurtogasho in la gaado hadafka oo la qiyaaso waxtarka talaabooyinka kala duwan. Diiwaangelinta waayoaragnimadaada ee boggan internetka ayaad ku taageeri kartaa in aad iftiimiso baaxadda takooridda Denmark ee aad u soo joogtay. 

Machadka Xuquuqaha Dadku waxa uu xoogga saarayaa, in ay shaxsu´aaleedkani sidoo kale ka koobnaato meelaha, aanu sharci hooseedka jiraa ka hawlgelin. Sababta oo ah, IMR’ku waxa uu sidoo kale rabaa in uu debedda soo dhigo baaxadda takooridda lala kulmo ee ku saabsan meelaha uu sharci hooseedku difaacayo oo ma aha uun takooridda caadiga ah, waxa looga jeedaa, ka hoos yimaadda sharci hooseedka.

Diiwaangelinta dhacdada ee halkan looma gudbinayo bilayska. Adigu waa in aad iskaa u sii wadataa. Diiwaangelintaada waxa loo adeegsanayaa arimaha tirakoobta oo dhamaan jawaabuhu waa qarsoodi.

Halkan ayaad ka heli kartaa waxyaabo kale si aad u ogaato meesha aad la xidhiidhayso si aad u hesho taageero ama talobixin. Hagaha dacwadda ee IMR’ka.

Guji X’ta si aad u diiwaangeliso.

Guji si aad u
diiwaangeliso