Ku saabsan IMR

Machadka Xuquuqaha Dadku (IMR - Institut for Menneskerettigheder) waa Machadka xuquuqda ee

wadaniga ah. Maamulku waxa uu ku shaqeeyaa baadhitaan, warbixin iyo falanqaynta arimaha la xidhiidha xuquuqaha iyo xaqsoorka. Waxa uu qabtaa siminaarro, koorasyo iyo aqoon is waydaarsiyo oo waxa uu weliba gudbiyaa wargelin iyo talabixin lagu fuliyo xuquuqaha dadka iyo xaqsoorka Denmark. Waxa kale oo aanu warbixinta ku saabsan xaaladda dadka ee Denmark u gudbinnaa laamaha caalamiga ah ee ka hawlgala arintan.

IMR’ku waxa uu si gaar ah ugu xilsaaran yahay ilaalinta xuquuqaha dadka Denmark ee naafada oo waxa uu hore u mariyaa sinaanta iyo ladagaalanka takooridda ku saabsan sinjiga/qolada iyo jinsiga.

Warar dheeraad ah ka akhri bogga internet’ka IMR’ka www.menneskeret.dk

Guji si aad u
diiwaangeliso