İnsan Hakları Enstitüsü ayrımcılık kaydı Internet sayfasına hoş geldiniz.

Bu sayfada aşağıda belirtilen bir veya birden fazla sebepten dolayı maruz kaldığınız ayrımcılık muamelesini anonim olarak kaydedebilirsiniz:

 • Cinsiyet
 • Irk
 • Ten rengi
 • Etnik köken
 • Din ya da inanç
 • Siyasi görüş
 • Cinsel yönelim
 • Yaş
 • Engellilik
 • Milliyet
 • Sosyal statü
 • Cinsel kimlik

Eşit muameleyi geliştirmek ve ayrımcılık ile mücadele etmek için bu bilgilere ulaşmak önemli bir ön koşuldur. Bu sayede yapılan çalışmaları amacına yönlendirmek ve farklı girişimlerin etkisini ölçmek mümkün olabilir. Bu Internet sayfasına yaşadıklarınızı kaydederek Danimarka’da yaşanan ayrımcılığın miktarına dikkat çekmeye katkıda bulunmuş olursunuz.

İnsan Hakları Enstitüsü-IHE (Institut for Menneskerettigheder- Danca kısaca IMR) bu anketin , geçerli olan yasa kapsamında olmayan alanları da içerdiğine dikkat çeker. Bunun sebebi İHE’nin, sadece hukuki ayrımcılık yani yasalar kapsamına giren ayrımcılık değil, aynı zamanda yasalarca korunan sebeplerin haricinde yaşanan ayrımcılığın oranını ortaya çıkarmak istemesidir.

Yaşadığınız olayı buraya kaydetmekle olay polise bildirilmez. Polise bildirimi kendiniz yapmalısınız. Sizin kaydınız istatistiki amaçlarla kullanılacaktır ve bütün cevaplamalar anonimdir.

Yardım ve danışmanlık almak için nereye başvuracağınız konusunda daha fazla bilgi için bakınız: İHE’nin şikayet rehberi.IMR’s klageguide

İnsan Hakları Enstitüsü-IHE (Institut for Menneskerettigheder- Danca kısaca IMR) bu soru anketinin , geçerli olan yasa kapsamında olmayan alanları da içerdiğine dikkat çeker. Bunun sebebi İHE’nin, sadece hukuki ayrımcılık yani yasalar kapsamına giren ayrımcılık değil, aynı zamanda yasalarca korunan sebeplerin haricinde yaşanan ayrımcılığın oranını ortaya çıkarmak istemesidir.

Yaşadığınız olayı buraya kaydetmekle , olay polise bildirilmez. Polise bildiriyi kendiniz yapmalısınız. Sizin kaydınız istatistiki amaçlarla kullanılacaktır ve bütün cevaplamalar anonimdir.

Yardım ve danışmanlık almak için nereye başvuracağınız konusunda daha fazla bilgi için bakınız:İHE’nin şikayet rehberi.

Bir olay kaydet