Ayrımcılık nedir?

Ayrımcılığa karşı olan yasak, temel insan haklarından birisidir ve ayrımcılık olmaması prensibi demokratik ve çoğulcu bir toplumun temel köşe taşını oluşturur.

Ayrımcılığın anlamı nedir?

Ayrımcılık bir kişinin cinsiyeti, ırkı, ten rengi, dini ya da inancı, siyasi görüşü, cinsel yönelimi, yaşı, engelli olması ya da milli, sosyal ya da etnik kökeni sebebi ile başkalarından daha kötü muamele görmesini beraberinde getiren, haksız bir farklı muameledir. Ayrımcılığa maruz kalması kişinin diğerleri ile eşit koşullarda topluma katılamaması ya da toplum içerisinde örneğin okulda ya da işyerinde aynı olanaklara sahip olamaması anlamına gelir.

Fiili ayrımcılık ve/veya hukuki ayrımcılık olarak kategorize edilemeyen ancak buna rağmen kişinin ayrımcılığa maruz kaldığını ya da hali hazırda ayrımcılığa maruz bırakıldığını hissettiği durumlar olabilir. Bu, kişinin uğradığı muamelenin ciddiyetini azaltmaz, ama durumun fiili ayrımcılık ve/veya hukuki ayrımcılık haricinde bir şekilde yönlendirilmesini (ele alınmasını) gerektirir.

Dört ayrımcılık şekli vardır; doğrudan ayrımcılık, dolaylı ayrımcılık, taciz ve cinsel taciz ve talimat. İHE şikayet kılavuzunda bu farklı ayrımcılık şekilleri hakkında çok daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

Bir olay kaydet