İnsan Hakları Enstitüsü hakkında

İnsan Hakları Enstitüsü, ulusal bir insan hakları kurumudur. Enstitü insan hakları ve eşit muamele ile ilgili konuların araştırılması, aydınlatılması ve analizi üzerinde çalışır, seminerler, kurslar ve konferanslar düzenler ve ayrıca Danimarka’da insan hakları ve eşit muamele uygulamaları konusunda bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti sunar. Bunların yanı sıra Danimarka’da insan hakları ile ilgili durum hakkında uluslararası organları bilgilendirir.

İHE, engelli vatandaşlar ile ilgili insan haklarını takip etmek ve aynı zamanda eşit muameleyi ilerletmek ve ırk/etnik köken ve cinsiyet nedeni ile yapılan ayrımcılıkla mücadele etmek için özel bir yetkiye sahiptir.

İHE Internet sitesinde daha fazla bilgi bulabilirsiniz: www.menneskeret.dk

Bir olay kaydet